راهنمای درخواست ترجمه رسمی اسناد

با توجه به اينكه بعضي از مداركي كه از طرف متقاضيان ترجمه ارائة مي گردد، قبل از انجام ترجمه رسمي نيز يك سري تاييد نهائي توسط سازمانها و ارگانهاي مختلف دارد، براي جلوگير از اتلاف وقت و هزينه هاي اضافي ، مطالعه نكات زير از نظر تكميل اطلاعات متقاضي بسيار مفيد مي باشد.

پاره اي اطلاعات پيش نياز متقاضيان محترم در رابطه با درخواست ترجمه رسمي اسناد و  مدارك

 

با توجه به اينكه بعضي از مداركي كه از طرف متقاضيان ترجمه ارائة مي گردد، قبل از انجام ترجمه رسمي نيز يك سري تاييد نهائي توسط سازمانها و ارگانهاي مختلف دارد،  براي جلوگير از اتلاف وقت و هزينه هاي اضافي ، مطالعه نكات زيراز نظر تكميل اطلاعات متقاضي بسيار مفيد مي باشد.

 

1- ترجمه مدارك تحصيلي :

 

الف- انواع كارنامه آموزشي دوران ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان، نظام قديم يا جديد ، نياز است قبل ازترجمه به وسيله مدرسه مربوطه مهرو امضا شده باشد وعلاوه برتاييد آن توسط ادراه آموزش و پرورش ناحيه يامنطقه، الزامي است به  تاييد اداره كل آموزش و پرورش استان محل تحصيل نيز  برسد.

ب- مدارك تحصيلي دانشگاه، اعم از ريز نمرات، هرگونه گواهي تحصيلي، ودانشنامه پايان  تحصيلات هر مقتع از تحصيل، علاوه برمهر وامضاي مجاز دانشگاه مربوطه( دانشگاههاي  دولتي، غيردولتي،  جامع علمي كاربردي، دانشگاه تربيت معلم) الزامي است به تاييد اداره كل  دانش آموختگان  داخل كشوردر وزارت علوم برسد.

ج- گواهي هاي صادره توسط سازمان سنجش قبل از ترجمه بايد به تاييد وزارت علوم رسيده باشد.

د- مدارك تحصيلي رشته هاي تحصيلي پزشكي، پيرا پزشكي،  علوم آزمايشگاهي مربوط به دانشگا ه هاي زير مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، قبل از ترجمه بايد به تاييد وزارت  بهداشت و درمان (حوزه معاونت آموزشي) رسيده باشد و عبارت بلامانع بودن ترجمه در پشت  دانشنامه به وسيله مسئولين ذيربط آن حوزه درج و مهر وامضا شده باشد.

هـ مدارك آموزشي مربوط به دانشگاه آزاد : دانشنامه هاي صادره قديمي، وريز نمرات ، كلا به تاييد اداره كل فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد رسيده باشد.

    - دانشنامه هائي كه در چند ساله اخير صادر شده است و  هلوگرام نقره اي بر روي آن الصاق شده، نيازبه تاييد مجدد  ندارد ولي ريز نمرات صادره حتما بايد به  تاييد اداره فارغ التحصيلان دانشگاه  آزاد رسيده باشد.  

     -  هرگونه گواهي تحصيلي كه از طرف واحد هاي دانشگاه آزاد صادر مي گردد براي 

     -  ترجمه  نياز به تاييد سازمان مركزي دانشگاه آزاد توسط يكي از امضا هاي معرفي شده دارد.

 

2- ترجمه گواهی های اشتغال و سوابق كاری توسط شركت ها و مؤسسات حقوقی و حقيقی غير دولتی

 

 الف- گواهي هاي شغلي و سوابق كاري صادره توسط اين شركت ها و مؤسسات حقوقي   براي تاييد  ترجمه آن نياز يك نسخه كپي از مجوز تاسيس ممهور به مهر آن مؤسسه يا   شركت، و يا روزنامه  رسمي آگهي تاسيس مؤسسه صادر كننده گواهي، ضميمه باشد.

ب در صورتيكه گواهي شغل بصورت كار تمام وقت باشد، نياز  به گواهي پرداخت حق بيمه، يا دفترچه بيمه مرتبط با زمان سابق كار  ارائة نمايد.  

ج -  در صورتيكه در گواهي نام عنوان شغلي خاصي را برده باشد كه آن شغل مستلزم داشتن مدارك  تحصيلي خاصي باشد، ( از قبيل دكتر ، مهندس ، كارشناس و ...) بايد مدرك تحصيلي لازم را در اين مواقع براي تاييد ترجمه، ارائة فرمايند.  .

 

3-  قسمتی از مدارك احوالات شخصيه:

 

الف- براي تاييد ترجمه گواهي فوت، ضميمه بودن شناسنامه باطل شده شخص متوفا الزامي مي باشد.

ب- ترجمه سند ازدواج،  تاييدترجمه آن نياز به ضميميه بودن اصل شناسنامه يكي از زوجين  مي باشد.

ج- ترجمه سند طلاق ، براي تاييد آن همراه بودن شناسنامه طلاق دهنده ويا طلاق گيرنده به همراه سند طلاق الزامي است.

د - ترجمه وكالت نامه، تعهد محضري، رضايت نامه كه توسط دفاتر اسناد رسمي صادر شده است، همراه بودن شناسنامه وكالت دهنده، تعهد دهنده، رضايت دهنده به همراه آن الزامي است.

هـ- انجام ترجمه رسمي فقط از  روي اصل مدرك مجاز مي باشد ،كپي هرگونه مدرك قابل ترجمه رسمي نمي باشد.

 

 

آدرس بعضي از ادارات مورد نياز احتمالي متقاضيان ترجمه مدارك، درارتباط با تاييد بعضي از مدارك واسناد فارسي كه نياز به ترجمه رسمي مي باشد به شرح زير ميباشد :

 

1- اداره دانش آموختگان داخل كشور ، زير مجموعه وزارت علوم ، واقع در تهران خيابان انقلاب بعد از ميدان فردوسي، خيابان فرصت ، جنب هتل اسكان.

2- سازمان مركزي دانشگاه آزاد : تهران ، ميدان پونك، ميدان دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان  دانشگاه آزاد

3- اداره كل فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد :تهران ، ميدان پونك، ميدان دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان  دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات، بلوك 1، طبقه اول 

4- اداره روزنامه رسمي كشور: تهران، خيابان جنوبي پارك شهر(خيابان بهشت)، ساختمان دادگاههاي  تجديد نظر استان تهران

5- سازمان ثبت اسناد، جهت تاييد مهر و امضاي سر دفتران : تهران ، خيابان شمالي پارك شهر (خيابان ورزش)، سازمان ثبت اسناد.

6- آدرس معاونت آموزشي وزارت بهداشت ودرمان:  شهرك غرب، میدان صنعت، بلوار فرح زادي، خيابان سيماي ايران، جنب دبيرستان پسرانه ابوريحان  تلفن : 9-88830630 -021

7- اداره ثبت احوال امور خارجه: تهران، خيابان امام خميني، بين چهارراه حسن آباد و چهارراه وليعصر، نبش خيابان شيخ هادي. براي متقاضيان دريافت گواهي تجرد و يا تاييدگواهي ولادت.

  

 

 

{site_page_oprt}

{site_similar_post}


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  7 + 6 = ?