درباره ما

تاريخچه:

 

اين دارالترجمه درسال 1364 تحت عنوان دارالترجمه رسمي جليل در همين آدرس و مكان كه اكنون  در سايت  مندرج است تاسيس گرديد ه و متجاوز از 30 سال است مشغول خدمت رساني به ساكنين استان البرز مي باشد.

 

هدف از ت‍اسيس :

 

شهر كرج در اثرمجاورت با تهران و محدوديت هاي مسكن در تهران، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به سرعت رو به رشد و افزايش چشمگير جمعيت و توسعه بوده، بطوريكه جمعيت درسال 64 درحد يك ميليون و شايد با حومه كرج رقمي بيشتر از آن بود  .

فعاليتهاي تجاري ، صنعتي و خصوصا كارخانجات مجاوردر كرج و احداث شهركهاي متعدد دراطراف كرج مي طلبيد كه بمنظور رفاه حال متقاضيان ترجمه اسناد و مدارك، در كرج ، چنين شغلي بوجود آيد

در ارديبهشت سال 64 اين انگيزه  مرا بر اين داشت كه با همكاري و ارشادات و راهنمائي استاد بزگوار خود آقاي جليل ده مشگي كه از دوستان و همكارا ن ديرينه اين حقير و مترجم رسمي قوه قضائيه ، و در آن زمان ساكن كرج نيز بود به اين كار احتمام ورزم. البته لازم به ذكر ميدانم ازسال1380 به بعد بر اساس وضع ضوابط جديد كه توسط اداره كل فني قوه قضائيه تدوين گرديد، بايد مترجم مسئول هردارالترجمه پروانه مترجمي همان شهر را داشته باشد. لذا،  ادامه فعاليت را با همكاري با استاد بزرگوار آقاي بابك صالحيان كه درسال 1380 در آزمون مترجمان رسمي براي شهرستان كرج قبول و گزينش شده بود به عنوان مترجم رسمي مسئول دارالترجمه رسمي شماره3 كرج  فعاليت را، انجام مي دهيم.

اكنو پس از گذشت 30 سال خدمتگذاري در اين واحد صنفي و فرهنگي مايه مباهات مي باشد كه  اين واحد توانسته است خدماتي هرچند ناچيز ولي گسترده ارائه نماید بطوريكه اكنون تعدادزيادي از  متقاضيان و مشتريان ترجمه را در سطح استان البرز پاسخگو بوده و مشكل تردد به تهران، وجلوگيري از اتلاف هزینه و وقت و درنتيجه كاهش ترافيك شهر و هرگونه آسيب احتمالي ناشي از اين تردد، برطرف گردد و در اسرع وقت نياز آنان را بر طرف نمايد.

تاريخچه:

 

اين دارالترجمه درسال 1364 تحت عنوان دارالترجمه رسمي جليل در همين آدرس و مكان كه اكنون  در سايت  مندرج است تاسيس گرديد ه و متجاوز از 30 سال است مشغول خدمت رساني به ساكنين استان البرز مي باشد.

 

هدف از ت‍اسيس :

 

شهر كرج در اثرمجاورت با تهران و محدوديت هاي مسكن در تهران، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به سرعت رو به رشد و افزايش چشمگير جمعيت و توسعه بوده، بطوريكه جمعيت درسال 64 درحد يك ميليون و شايد با حومه كرج رقمي بيشتر از آن بود  .

فعاليتهاي تجاري ، صنعتي و خصوصا كارخانجات مجاوردر كرج و احداث شهركهاي متعدد دراطراف كرج مي طلبيد كه بمنظور رفاه حال متقاضيان ترجمه اسناد و مدارك، در كرج ، چنين شغلي بوجود آيد

در ارديبهشت سال 64 اين انگيزه  مرا بر اين داشت كه با همكاري و ارشادات و راهنمائي استاد بزگوار خود آقاي جليل ده مشگي كه از دوستان و همكارا ن ديرينه اين حقير و مترجم رسمي قوه قضائيه ، و در آن زمان ساكن كرج نيز بود به اين كار احتمام ورزم. البته لازم به ذكر ميدانم ازسال1380 به بعد بر اساس وضع ضوابط جديد كه توسط اداره كل فني قوه قضائيه تدوين گرديد، بايد مترجم مسئول هردارالترجمه پروانه مترجمي همان شهر را داشته باشد. لذا،  ادامه فعاليت را با همكاري با استاد بزرگوار آقاي بابك صالحيان كه درسال 1380 در آزمون مترجمان رسمي براي شهرستان كرج قبول و گزينش شده بود به عنوان مترجم رسمي مسئول دارالترجمه رسمي شماره3 كرج  فعاليت را، انجام مي دهيم.

اكنو پس از گذشت 30 سال خدمتگذاري در اين واحد صنفي و فرهنگي مايه مباهات مي باشد كه  اين واحد توانسته است خدماتي هرچند ناچيز ولي گسترده ارائه نماید بطوريكه اكنون تعدادزيادي از  متقاضيان و مشتريان ترجمه را در سطح استان البرز پاسخگو بوده و مشكل تردد به تهران، وجلوگيري از اتلاف هزینه و وقت و درنتيجه كاهش ترافيك شهر و هرگونه آسيب احتمالي ناشي از اين تردد، برطرف گردد و در اسرع وقت نياز آنان را بر طرف نمايد.

{site_page_oprt}

{site_similar_post}


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  8 + 2 = ?