خدمات دارالترجه رسمی جلیل در کرج (شماره 373 کرج)

خدماتي كه توسط اين دارالترجمه ارائه ميگردد:

 

1- ترجمه رسمي كليه اسناد ومدارك به كليه زبانها رسمي ( انگليسي - آلماني - عربي- روسي- تركي استامبولي-  )

2- تاييد ترجمه رسمي اسناد توسط قوه قضائيه بنا به درخواست مشتري در اسرع وقت ممكن

3- تاييد مهر وامضاي قوه قضائيه توسط دايره تاييد اسناد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، بنا به درخواست مشتري. در اسرع وقت ممكن.

4- انجام خدمات مربوط به تاييد مهر وامضاي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، توسط دايره تاييد اسناد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران كه در ذيل مدارك صادره در خارج از كشور انجام شده باشد.

5- انجام فتوكپي برابر اصل مداركي كه درخارج از ايران و به زبان غير فارسي صادر شده باشد توسط مترجم رسمي آن زبان.

6- ترجمه عادي كليه متون، به زبانهاي فوق الذكر اعم از مكاتبات تجاري، انواع مقالات، انواع كتب، پايان نامه وغيره

خدماتي كه توسط اين دارالترجمه ارائه ميگردد:

 

1- ترجمه رسمي كليه اسناد ومدارك به كليه زبانها رسمي ( انگليسي - آلماني - عربي- روسي- تركي استامبولي- ايتاليائي - اسپانيائي )

2- تاييد ترجمه رسمي اسناد توسط قوه قضائيه بنا به درخواست مشتري در اسرع وقت ممكن

3- تاييد مهر وامضاي قوه قضائيه توسط دايره تاييد اسناد اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، بنا به درخواست مشتري. در اسرع وقت ممكن.

4- انجام خدمات مربوط به تاييد مهر وامضاي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، توسط دايره تاييد اسناد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران كه در ذيل مدارك صادره در خارج از كشور انجام شده باشد.

5- انجام فتوكپي برابر اصل مداركي كه درخارج از ايران و به زبان غير فارسي صادر شده باشد توسط مترجم رسمي آن زبان.

6- ترجمه عادي كليه متون، به زبانهاي فوق الذكر اعم از مكاتبات تجاري، انواع مقالات، انواع كتب، پايان نامه وغيره

{site_page_oprt}

{site_similar_post}


  این پرونده را به اشتراک بگزارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  8 + 8 = ?